Kartlägg din inre kompass

Att identifiera sin egen mening och hitta sitt varför är något som är viktigt för alla. Inom coaching pratar vi om ett ’högre syfte’ vilket i princip är den bästa motivationen som finns för oss människor. För en individ handlar syftet om att hitta mening genom att sätta det vi gör i relation till våra värderingar och till det vi vill bidra med. Vi behöver ta reda på vår inre kompass för att inte leva våra liv baserat på exempelvis våra föräldrars värdegrund. Vi får absolut med oss mycket från barndomen, men det betyder inte att vår inre kompass är densamme som våra föräldrars.

Din inre kompass kan ge svar på frågor som; Vad har jag för värderingar? Vilka är mina drivkrafter? Hur vill jag att min historia ska vara? Varför vantrivs jag alltid på mitt jobb? Varför blir jag så arg/upprörd?

För att kunna leva det liv vi verkligen vill leva och kommer att älska behöver vi sätta ord på vår inre kompass. Genom att göra det definierar vi de grundpelare som kan ledsaga oss genom livet och hjälpa oss skapa det liv vi drömmer om. (90 min – fysiskt möte alternativt via telefon)

1.250,00 kr