Bli din egen boss: Äg ditt liv och din historia

Det här paketet är till för dig som inte är nöjd med hur ditt liv är idag, du är kanske frustrerad/arg/ledsen över något men har svårt att sätta fingret på vad det egentligen är som får dig att känna så – ditt liv är ju så bra (på pappret i alla fall)! I paketet ingår:

  • Nuläge: Hur ser ditt liv ut? Vi går igenom alla livets områden för att noggrant ta reda på var du har ditt startläge. (60 min – fysiskt möte alternativt via telefon)
  • Kartlägg din inre kompass: Din inre kompass svarar på frågor som; vad motiverar dig? Vad har du för värderingar? Vilka är dina drivkrafter? Hur vill du att berättelsen om ditt liv ska vara? (90 min– fysiskt möte alternativt via telefon)
  • Mål: Coaching är framåtriktat och vi jobbar alltid mot ett mål. Målet ska vara konkret och du ska veta när du når målet. Vi utgår från nuläget och utforskar hur ditt drömläget ser ut och sedan konkretiserar vi vad du vill uppnå under coachsamarbetet. (60 min– fysiskt möte alternativt via telefon)
  • 2 samtal mot målet: I de två sista samtalen fokuserar vi på vad du känner att du behöver för att nå ditt mål. (60 min/samtal – fysiskt möte eller via telefon).

4.990,00 kr